Rodzaje studni

Studnia głębinowa

Powstaje ona w wyniku ręcznego lub mechanicznego wydobycia materiału - wody, która pobierana jest zazwyczaj z 30 m głębokości. Studnia ta jest najbardziej wydajna.

Elementy:

Etapy budowy studni:

  1. Wykonanie odwiertu i jego uzbrojenie,
  2. Montaż pompy głębinowej,
  3. Obudowa studni,
  4. Przyłączenie studni do budynku (opcjonalnie).

Lokalizacja studni głębinowej na działce.

Przepisy prawne określają, że studnie głębinowe na potrzeby gospodarstwa domowego do głębokości 30m nie wymagają specjalnego zezwolenia, tzw. zwykłe korzystanie z wody. W przypadku, kiedy studnia przekracza głębokość 30m lub pobór wody jest większy niż 5m3 na dobę, wymagane jest  zezwolenie wodno-prawne i dodatkowa dokumentacja. Zgodnie z prawem, lokalizacja studni powinna znajdować się co najmniej:

Pracujemy tylko na rurach i filtrach ATESTOWANYCH!

Studnia abisyńska

Jest to studnia rurowa, którą należy wbić lub wkręcić, służy ona do wydobywania wody z głębokości 5-11m. Stosuje się abisynkę wtedy gdy wiemy, czy warstwa wodonośna znajduje się na niewielkiej głębokości.